Shërbimet e Zhvillimit

Kodimi i Web faqeve

Web faqet tona të koduara nga ne i përmbushin te gjitha kërkesat e biznesit duke e bërë eksperiencen e navigimit nëpër web faqe të një niveli tjetër. .

Zhvillimi i Web faqeve

Gjithmonë në kohë dhe të saktë ne realizimin e kërkesave.

Ne mbështesim një qasje bashkëpunuese që na lejon t'i profilizojmë kërkesat e konsumatorit ku ofrojmë zgjedhje te optimizuara keshtu duke e ritur kohen e reagimit ne webfaqe dhe eksperienca në webfaqe është shumë më e mirë dhe më e lartë. .

Zhvillimi i Aplikacioneve

Zhvillimi i aplikacioneve për biznesin tuaj .

Mundësi e zhvillimit të aplikacioneve për iOS apo Android, bazuar në kërkesat e juaja. Aplikacionet janë të optimizuara për shpejtësi dhe kanë kohë të reagimit shumë të lartë, po ashtu i kushtojmë rëndësi qe aplikacionet të funksionojnë dhe në cloud gjë që mundëson shftyrezuesin kryesorë të ketë qasje real-time per gjendjen e stokut apo porosite që janë kryer nga punëtorët në terren.