Shërbimet e Dizajnimit

Dizajnim për logo sipas kërkesave të juaja

Pasi që logoja e biznesit prezanton dhe jep imazhin për kompani apo brandin tuaj, ne si kompani gjithmonë i kushtojmë rëndësi anës së kreativitetit duke e ditur rëndësine e saj.

Dizajnimi i Logove.

Dizajnimi i logos realizohet nga dizajneret tanë kreativë dhe me pasion të lartë për punën që e realizojnë. Duke e ditur rëndësinë e saj ne gjithmonë japim maksimumin dhe jemi në konsultim me konsumatorin për çdo detajë ashtu që logoja ta prezantojë kompaninë me imazh të mirë.

Brandimi

Brandimi i kompanise suaj duke filluar nga ndryshimi i emrit qe ka rol shumë të rëndësishëm në të bërit biznes, ashtu dhe ndryshimi i logos ku mundësohet rifreskimi i imazhit për kompaninë tuaj.